wie ben ik.....
als professional
Ik ben At Heinemans, een geregistreerd gz-psycholoog. In 1976 ben ik afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de universiteit van Nijmegen. "Gz" staat voor gezondheidszorg.

Sinds mijn afstuderen werk ik in een organisatie die diensten verleent aan mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en familieleden.

Mensen met een verstandelijke beperking gaan mij na aan het hart. Toch ben ik gaandeweg mijn loopbaan gaan ervaren, dat mijn grootste belangstelling uitgaat naar de ontplooiing van personen in het algemeen, de vorming van een evenwichtige en krachtige persoonlijkheid, de ontwikkeling van een bekwaameid tot het aangaan en onderhouden van alle soorten relaties, het welslagen in een zinvolle arbeidscarriere.

Inmiddels zo'n 20 jaar geleden heb ik een organisatie leren kennen, die een methode heeft ontwikkeld waarmee volwassen personen op efficiënte en doelgerichte wijze aan de groei van hun persoonlijkheid kunnen werken. Deze organisatie spreekt in dit verband over een psychopedagogie. De kracht van de methode is gelegen in de combinatie van een eigen kijk op de mens en zijn groei en op een praktische strategie voor verandering.

In de hulpverleningsgesprekken, bedoeld voor partners die zich vragen stellen in verband met het aangaan, verdiepen of eventueel beeindigen van hun partnerrelatie, word ik ondersteund door mijn partner Annita Knobbe. Naast haar rol in deze begeleidingen is zij eveneens werkzaam in een instelling die zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking.

als persoon
Ik ben geboren op 13 mei 1950 in Roermond, een provinciestadje in Midden-Limburg.

Ik ben geboeid door alles wat met 'leven' te maken heeft. Ik ben geïnteresseerd in mensen, jong en oud, ongeacht hun afkomst of overtuiging.

Ik ben geboeid door alles wat met persoonlijke ontplooiing verband houdt, door de manier waarop personen leren en veranderen, door de manier waarop ze relaties aangaan en onderhouden, door de manier waarop ze hun capaciteiten tot uiting brengen in hun beroep of hobby.

Ik ben geboeid door de wijze waarop ze richting geven aan hun leven, de keuzes die ze maken.

Ik ben geboeid door de manier waarop ze proberen voldoening en geluk te vinden in hun dagelijks leven.

Ik ben overigens ook geboeid door de belemmeringen, de hindernissen die personen hierbij ervaren en door het zoeken naar manieren om deze hindernissen op te heffen of tenminste de werking ervan te verminderen.

Je goed in je vel voelen, echt zin hebben in je leven
Picasso: "Harlekijn"