hoe veranderen...
Heel vaak vindt de groei van een persoon van kind naar volwassene niet zonder slag of stoot plaats. Er kunnen zich al vanaf de geboorte of op een later tijdstip min of meer ernstige beperkingen in de persoon zelf voordoen, maar ook kunnen er belemmeringen optreden, die aan de omgeving te wijten zijn. Soms hebben deze de vorm van pijnlijke of zelfs traumatische ervaringen, soms ook is er eerder sprake van een chronisch gemis. Deze ervaringen zijn lang niet altijd meer in het geheugen voor handen. De mens kent een ingenieus mechanisme om deze ervaringen naar het onbewuste weg te dringen om zo te proberen de hinder ervan in het dagelijks leven te beperken. Toch komen deze ervaringen in het voelen en handelen van de volwassene vaak tot uiting in de vorm van bijvoorbeeld overmatige onzekerheid, faalangst, of in de vorm van een overmatige afhankelijkheid, of juist in de vorm van een overmatige en krampachtige geneigdheid om zich te bewijzen tegenover anderen.

In meer of mindere mate dragen alle mensen sporen van dergelijke pijnlijke plekken in zich mee. Hoe goed de voor ons belangrijke mensen in onze omgeving ook geprobeerd hebben om ons te doen opgroeien als vrije mensen, hoezeer ze ook geprobeerd hebben naar beste vermogen te handelen, ze hebben niet altijd op het juiste moment het juiste antwoord op onze behoeften als kind kunnen geven.

Belangrijke ingangen voor herstel zijn:

Leren begrijpen wat zich in mij voordoet. Welke emoties of gedragingen hinderen mij. Hoe moet ik deze begrijpen in het licht van mijn leven vandaag. Wat is de invloed van pijnlijke ervaringen uit het verleden.

Een beter begrip van wat zich in mij afspeelt helpt vaak al om de lading van het probleem te verminderen en ingangen te vinden voor een meer efficiënte manier van functioneren.

Versterking van positieve krachten.Naarmate ik meer gebukt ga onder moeilijkheden vertroebelt dit het zicht op positieve aspecten in mijn leven en verzwakt dit de krachten van een positieve identiteit. Opnieuw aandacht schenken aan deze positieve aspecten, zonder daarmee de negatieve te ontkennen draagt bij aan een versteviging van mijn zelfbeeld en zelfbeleving, en daarmee van mijn functioneren in mijn omgeving.

Vertrouwd worden met de gevoelens die onder mijn belemmeringen schuil gaan. Het toelaten en delen van deze gevoelens is nodig om de lading ervan te verminderen en ze afdoende te kunnen verwerken.

Zo’n aanpak vraagt een professionele begeleiding

.

veranderen..., kan !
meer zicht krijgen op jezelf, op je relaties met anderen, thuis of op je werk
Picasso: "Drie Muzikanten